Tiên phong công nghệ đột phá Bào Tử Lợi Khuẩn cho tiêu hoá, hô hấp và các cửa ngõ cơ thể


Tuyển dụng
Livespo

T3
2022

Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mọi thành viên được nhận cơ hội công bằng, được tạo điều kiện thuận lợi như nhau để thực hiện ước mơ của mình, hướng tới hiện thực hóa ước mơ chung “Vì một tương lai không lệ thuộc kháng sinh”.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

Trình dược viên OTC

09/03/2022 | Hà Nội

Vị trí tuyển dụng

Truyền thông nội bộ

09/03/2022 | Hà Nội

Zallo