Tiên phong công nghệ đột phá Bào Tử Lợi Khuẩn cho tiêu hoá, hô hấp và các cửa ngõ cơ thể

Tin LiveSpo

Phối hợp bậc cao - Ý nghĩa đặc biệt trong văn hoá LiveSpo

Phối hợp bậc cao - Ý nghĩa đặc biệt trong văn hoá LiveSpo

Xem tin

Hoạt động
của LiveSpo

Chuyên gia nói gì về LiveSpo COLON – Bào tử lợi khuẩn cho người viêm đại tràng

Chuyên gia nói gì về LiveSpo COLON – Bào tử lợi khuẩn cho người viêm đại tràng

Xem thêm

23/12/2021

Hành trình 10 năm từ Tiến sĩ sinh học phân tử trở thành triệu phú đô la

Hành trình 10 năm từ Tiến sĩ sinh học phân tử trở thành triệu phú đô la

Xem thêm

22/12/2021

Công nghệ Bào tử lợi khuẩn Dr. Anh

Công nghệ Bào tử lợi khuẩn Dr. Anh

Xem thêm

22/12/2021

Gia đình 5 người F0 chiến đấu với Covid-19 tại nhà

Gia đình 5 người F0 chiến đấu với Covid-19 tại nhà

Xem thêm

06/12/2021

Bào tử lợi khuẩn: Giải pháp mới cải thiện đề kháng cho đường hô hấp

Bào tử lợi khuẩn: Giải pháp mới cải thiện đề kháng cho đường hô hấp

Xem thêm

06/12/2021