Tất cả sản phẩm

Sản Phẩm LiveSpo®

Khám phá

Công Nghệ Bào Tử Lợi Khuẩn Đột Phá

Công nghệ bào tử lợi khuẩn của LiveSpo Global JSC không những bào chế được sản phẩm ở dạng nước hỗ trợ hấp thu nhanh, mà còn có thể kết hợp đa chủng lợi khuẩn với nồng độ lên đến hơn 5 tỷ bào tử lợi khuẩn/5ml…
Tìm hiểu thêm